ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Ο Δρ.Peter Levine, έχει γράψει ένα ευρές φάσμα βιβλίων όσον αφορά το τραύμα, στα αγγλικά. Τα όποια παρουσιάζουμε παρακάτω με links.

Στα ελληνικά έχει υπάρξει μόνο μία μετάφραση, η οποία έχει σταματήσει να επανεκδίδεται. Η segreece κάνει κινήσεις να επανεκδώσει την υπάρχουσα έκδοση αλλά και να μεταφράσει περαιτέρω βιβλία.

Επίσης, έχει βιντεοσκοπήσει διάφορα κλιπ πάνω στο θέμα του τραύματος και της θεραπείας του. Θα βρείτε παρακάτω τις ανάλογες συνδέσεις.

Όλο και περισσότερο διεξάγονται έρευνες πάνω στην επίδραση του SE(™) στη φυσιολογία μας αλλά και στα συναισθήματα μας και εμπειρίες μας. Δείτε τους τίτλους παρακάτω με συνδέσεις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Βίντεο, ιστολόγια και podcast

Psychology today: Somatic Experiencing How Trauma Can Be Overcome

Ερευνα

Frontiers in Neuroscience

Winblad NE, Changaris M and Stein PK (2018): Effect of Somatic Experiencing Resiliency-Based Trauma Treatment Training on Quality of Life and Psychological Health as Potential Markers of Resilience in Treating Professionals. Front. Neurosci. 12:70. doi: 10.3389/fnins.2018.00070 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2018.00070/full

Journal of Trauma Stress

Somatic Experiencing for Posttraumatic Stress Disorder: A Randomized Controlled Outcome Study.

J Trauma Stress. 2017 Jun;30(3):304-312. doi: 10.1002/jts.22189. Epub 2017 Jun 6.

https://traumahealing.org/wp-content/uploads/2017/06/Somatic-Experiencing-for-Posttraumatic-Stress-Disorder-2017.pdf?fbclid=IwAR33klMh7N6XuqQrY0RWyvs_36CFFGEIvTkA4_tWHA2NPAUoovgrSGuD36M

University of Montana

Secondary trauma in the workplace: Tools for awareness, self-care and organisational responses in Montana

Authors: Erin Clements, Colter Ellis, Kelly E. Knight, Richard McLane, Katharine Osterloth, Christina Powell, Anna Saverud, Alanna Sherstad, Amy Katherine Talcott, Kelsen Young

With contributions by Dr. Floyd Fantelli, Dr. Abi Blakeslee, and Robyn Morrison

https://traumahealing.org/wp-content/uploads/2018/10/Secondary-Trauma-Manual-.pdf

Frontiers in Neuroscience

Payne P, Levine PA and Crane-Godreau MA (2015) : Somatic experiencing: using interoception and proprioception as core elements of trauma therapy. Front. Psychol. 6:93. doi:10.3389/fpsyg.2015.00093

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.00093/full

Frontiers of Neuroscience

Briggs PC, Hayes S and Changaris M (2018): Somatic Experiencing® Informed Therapeutic Group for the Care and Treatment of Biopsychosocial Effects upon a Gender Diverse Identity. Front. Psychiatry 9:53. doi: 10.3389/fpsyt.2018.00053 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2018.00053/full

International Journal of Group Psychotherapy

Peter J. Taylor Ph.D., SEP, CGP, FAGPA, & Roger Saint-Laurent Psy.D., SEP, CGP (2017). Group Psychotherapy Informed by the Principles of Somatic Experiencing: Moving Beyond Trauma to Embodied Relationship, International Journal of Group Psychotherapy, 67:sup1, S171-S181. 

https://traumahealing.org/wp-content/uploads/2017/04/SE-Informed-Group-Psychotherapy-for-Intl-Journal-of-Group-Psychotherapy.pdf

International Journal of Neuropsychotherapy

Toddler Trauma: Somatic Experiencing, Attachment and the Neurophysiology of Dyadic Completion. Joseph P Riordan SEP, MAPS; Abi Blakeslee SEP, CMT, MFT, Ph.D, Peter A Levine Ph.D. 

https://traumahealing.org/wp-content/uploads/2018/03/IJNPT-Volume-5-Issue-1A.pdf