ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Κατά τη στιγμή της εγγραφής σας στο Website ή κάθε φορά που επισκέπτεστε το Website, οι ιδιοκτήτες ενδέχεται να συλλέξουν και να χρησιμοποιήσουν δεδομένα που αφορούν στο πρόσωπό σας. Ένα μέρος αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητο για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Website και στις υπηρεσίες που παρέχει.

Αποδέκτες των δεδομένων αυτών είναι οι ιδιοκτήτες και θα τα χρησιμοποιήσουν για λόγους συλλογής δεδομένων. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν ή να αποκαλυφθούν σε τρίτα μέρη για άμεσες ενέργειες μάρκετινγκ των ιδιοκτητών. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, μπορείτε να αρνηθείτε παρόμοια μεταφορά δεδομένων επικοινωνώντας με τον διαχειριστή του Website στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [info@segreece.org] .

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες για να σας αποστέλλουν περιστασιακά ειδοποιήσεις σημαντικών τροποποιήσεων οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργία του Website, με νέες υπηρεσίες που σας παρέχονται.

Τέλος, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι ιδιοκτήτες ενδέχεται να χρειαστούν να αποκαλύψουν ένα μέρος των δεδομένων αυτών προκειμένου να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, ειδικότερα στα πλαίσια μιας δικαστικής υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να διορθώσετε ή να διαγράψετε (χωρίς χρέωση) οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου υπ’αριθμό 2472/97 περί μηχανογραφημένων πληροφοριών, αρχείων δεδομένων και ελευθερίας.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνώντας με τους ιδιοκτήτες στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [info@segreece.org] .

Οι ιδιοκτήτες έχουν χρησιμοποιήσει τα απαραίτητα μέσα προστασίας της ασφάλειας και του απόρρητου των αρχείων που έχουν δημιουργηθεί από προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από το Website, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εντούτοις, οι ιδιοκτήτες δεν ελέγχουν τις λειτουργίες του Διαδικτύου και σας υπενθυμίζουν ότι υπάρχει πιθανότητα κινδύνου όσον αφορά στο απόρρητο των δεδομένων τα οποία μεταδίδονται μέσω του συγκεκριμένου δικτύου.

COOKIES

Οι ιδιοκτήτες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν cookies με στόχο να σας παρέχουν ταξινομημένες πληροφορίες κάθε φορά που συνδέεστε με το Website καθώς επίσης να διευκολύνουν τη διαχείριση του Website, κυρίως για λόγους στατιστικών ερευνών.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Website, εξουσιοδοτείτε την αποθήκευση παρόμοιων cookies καθώς επίσης και τη χρήση τους από τους ιδιοκτήτες. Παρόλα αυτά, οι ιδιοκτήτες σας πληροφορούν ότι έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε αυτά τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις της μηχανής αναζήτησής σας για το Διαδίκτυο.